Думата паспарту произлиза от френски език и буквално преведена означава "минава навсякъде" (passe partout). По своята същност паспартуто е плътен цветен картон или друг аналогичен материал, който се използва при рамкирането на различни произведения на изкуството. То отделя творбата от физическата рамка и от стъкленото покритие, като придава завършен елегантен вид на крайния продукт, подпомага възприемането на фотографията или картината и усилва естетическото им въздействие върху наблюдателя. Паспартуто може да бъде подбрано в светли и неутрални тонове за по-хармонично и естествено възприемане на творбите или да бъде избрано в ярки, контрастни цветове, когато трябва да бъде постигната по-специфична и провокативна визия.

ramkirane-paspartuКакво е паспарту?
Най-често паспартуто се използа като допълнителен елемент при оформянето и рамкирането на художествени произведения и фотографии с цел подобряване на възприятието на творбата. Паспартуто може да представлява отвор с правоъгълна, овална и друга форма, в който се помещава творбата, или може да служи за основа, върху която да е закрепено произведението на изкуството.

Обикновено при правилен и внимателен избор на паспарту, то служи да привлече вниманието на наблюдателя, да подпомогне цялостното възприятие или да насочи вниманието към даден ключов елемент на творбата. По своето същество паспартуто обикновено е предназначено да представи дадена фотография или картина по най-добрия начин и в никакъв случа да не пречи или да контрира възприемането (ето зщо светлите и неутралните цветове са по-често предпочитани при избор на паспарту). В някои случаи изборът на паспарту е на създателят на произведението на изкуството и съвкупността от двата елемента, творба и паспарту, се счита за едно цялостно завършено произведение.

При рамкирането и архивирането на различни произведения, паспартуто има няколко важни свойства. Една от най-важните фукции е тази, че то отделя стъклото на рамката от самата творба. Тази роля е съществена, тъй като, ако това макар и малко отделяне не съществува, при евентуална кондензация от
вътрешната страна на стъклото, влагата може да попадне върху снимката или картината, в следствие на което творбата може да се повреди, създават се условия за появата на плесени и мъхове. Не е желателно фотографиите да се допират до стъклото, тъй като е възможно да залепнат върху стъклената повърхност. Пастелни творби и творби, при чието създаване са използвани тебешир или креда, задължително трябва да бъдат отделени от стъклената повърхност или в противен случай те лесно ще я зацапат и ще развалят целостта си.

paper-paspartu-ramkiraneКогато използваме паспарту в процеса на оформяне на дадено произведение на изкуството, стъклената повърхност, паспартуто, творбата и гърбът на рамката са разположени на различни слоеве в пространството, като всеички те не са скрепени или залепени заедно - т.е. всяка една повредена или износена във времето част от крайният продукт лесно може да бъде свалена и подменена без това да засяга и наранява творбата.