Попитали веднъж големия френски художник Дега как различава истинските колекционери от лаиците ,, Много просто" – лаикът гледа картината само отпред,докато познавачът винаги ще хвърли едно око и на гърба й –бил отговора на Дега.
Наистина живота на една картина до голяма степен зависи от това как тя е обработена от обратната страна или както се какзва как е каширана.
Този процес я предпазва от едни от най –големите и врагове (влагата и прахта).Каширането е особено необходимо при стари произведения ,които често не са съхранявани добре и не са в особено добро здраве.
Независимо обаче от възрастта на картината този процес е една гаранция за нейното по-дълго запазване.